Image

มาทำนายผลราคาบ้านด้วยขั้นตอนการทำ machine learning จาก house-price-india dataset ด้วย R กันเถอะ

บทความนี้เป็นการใช้ภาษา R ในการทำ Machine Learning เพื่อทำนายผลราคาบ้านของ Dataset house price india ด้วยการใช้ Linear Regression และ KNN ทำมาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผล ซึ่งเป็นการฝึกทำขั้นตอนการทำ machine learning ที่เรียนมาจาก data rockie bootcamp โดยข้อสรุปของผลที่ได้นั้น อ่านต่อได้เลย

อ่านต่อ
Image

สรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 101 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05

คำแนะนำจากผู้เขียน - ใครที่สนใจในเรื่องข้อมูล วิชาสถิติถือว่าเป็น foundation ของเรื่องนี้ สำหรับบทความนี้ เป็นสรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 101 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05 ขอให้เครดิตแก่ Data Rockie ผู้เปิดโลกทัศน์วิชาด้านข้อมูล โดยที่ผู้เขียนเคยเรียนแล้วไม่เข้าใจแต่ เรียนกับคอร์สนี้แล้วเข้าใจ

อ่านต่อ
Image

สรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 102 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05

คำแนะนำจากผู้เขียน - ใครที่สนใจในเรื่องข้อมูล วิชาสถิติถือว่าเป็น foundation ของเรื่องนี้ สำหรับบทความนี้ เป็นสรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 102 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05 ขอให้เครดิตแก่ Data Rockie ผู้เปิดโลกทัศน์วิชาด้านข้อมูล โดยที่ผู้เขียนเคยเรียนแล้วไม่เข้าใจแต่ เรียนกับคอร์สนี้แล้วเข้าใจ

อ่านต่อ
Image

สรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 103 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05

คำแนะนำจากผู้เขียน - ใครที่สนใจในเรื่องข้อมูล วิชาสถิติถือว่าเป็น foundation ของเรื่องนี้ สำหรับบทความนี้ เป็นสรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 103 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05 ขอให้เครดิตแก่ Data Rockie ผู้เปิดโลกทัศน์วิชาด้านข้อมูล โดยที่ผู้เขียนเคยเรียนแล้วไม่เข้าใจแต่ เรียนกับคอร์สนี้แล้วเข้าใจ

อ่านต่อ
Image

สรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 104 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05

คำแนะนำจากผู้เขียน - ใครที่สนใจในเรื่องข้อมูล วิชาสถิติถือว่าเป็น foundation ของเรื่องนี้ สำหรับบทความนี้ เป็นสรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 104 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05 ขอให้เครดิตแก่ Data Rockie ผู้เปิดโลกทัศน์วิชาด้านข้อมูล โดยที่ผู้เขียนเคยเรียนแล้วไม่เข้าใจแต่ เรียนกับคอร์สนี้แล้วเข้าใจ

อ่านต่อ
Image

บันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart 101 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 04

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart 102 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 04

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart 103 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 04

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart 104 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 04

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming 101 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 03

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming 102 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 03

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming 103 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 03

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ