data-science sklsongkiat.com หมวดหมู่บทความ
Image

สรุปกระบวนการทางวิทยาการข้อมูล

ผู้เขียนกำลังสนใจในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วเจอคอร์สสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เลยสนใจจะนำมาสรุปหัวข้อและคำค้นหาต่างๆที่จะสามารถนำไปค้นคว้าหาข้อมูลต่อไปได้

อ่านต่อ
Image

สรุปหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและกระบวนการทางวิทยาการข้อมูล

บทบาทของงานด้านนี้ส่วนมากจะอยู่ในงานด้านการทำธุรกิจ เช่น งานวางแผนธุรกิจ แผนการตลาด การวิจัย ที่จะเป็นต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้สารสนเทศมาตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยทักษะที่จำเป็นจะประกอบไปด้วย หลาย ๆ ทักษะรวมกัน เช่น การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบนำมาใช้งานได้ง่าย สถิติ อัลกอริทึมและซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่าง ๆ machine learning การสื่อสาร การนำเสนอด้วยรูปภาพ

อ่านต่อ
Image

สรุปการคิดเชิงวิพากษ์ หรือ critical thinking

การคิดเชิงวิพากษ์เป็นทักษะการคิดที่มีลำดับการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถฝึกฝนกันได้ซึ่งคนที่สามารถคิดแบบเชิงวิพากษ์ได้นั้น จะเป็นคนที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสรุปผลลัพธ์จากสิ่งที่รู้และเข้าใจวิธีใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการคิดอย่างมีเหตุมีผล มีการจัดลำดับความคิด โดยไม่ใช้อารมณ์กับความรู้สึกในการจัดการสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจและจัดการสถานการณ์ตามข้อเท็จจริง ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีและรอบคอบมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ
Image

Data pipeline แท้จริงแล้วมันคืออะไร

จากที่ได้เกริ่นเรื่องการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล (Data Collection) ไปในบท สรุปหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและกระบวนการทางวิทยาการข้อมูล นั้น จะมาลงรายละเอียดในเรื่องนี้กันให้ลึกขึ้นอีกสักนิด ว่าในขั้นตอนนี้ มีกระบวนการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง ลองเข้ามาทำความเข้าใจกัน

อ่านต่อ
Image

วิดีโอสาธิตการประยุกต์โปรแกรมการนับจำนวนนิ้วมือและภาษามือโดยใช้ Webcam

วิดีโอสาธิตการประยุกต์โปรแกรมการนับจำนวนนิ้วมือและภาษามือโดยใช้ Webcam สำหรับบทความนี้ เป็นการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยต่อบทความที่แล้ว

อ่านต่อ
Image

มาดูทฤษฎีเวกเตอร์ ที่เขียนด้วยไพธอนกันเถอะ

Linear Algebra เป็นศาสตร์หนึ่งในสาขาคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น และคุณสมบัตรการเปลี่ยนแปลงของสมการเชิงเส้น ไม่ว่าจะเป็น แผนภาพเชิงเส้น (Linear maps) เมทริกซ์ (Matrix) และ เวคเตอร์ที่จะพูดถึงในบทความนี้ (Vector Spaces) จะนำมาแปลงเป็น code โปรแกรมที่เขียนด้วย python

อ่านต่อ
Image

Linear Algebra ใครบอกว่าเรียนมาไม่ได้ใช้ ว่าด้วยเรื่องการแก้สมการด้วย Matrix ใน Machine Learning

สมมติว่าเรามีข้อมูลและปัญหา อยู่ชุดหนึ่งที่มีตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป ในการแก้ปัญหาเราจะนำข้อมูลมา plot ลงในกราฟตาราง แล้วหาความสัมพันธ์ เพื่อได้ค่าที่ต้องการทราบ แต่วิธีนี้ค่อนข้างจะลำบากและใช้เวลานาน นักคณิตศาสตร์จึงคิดค้นเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ง่ายในการคำนวณ ลองมาดูโจทย์สักตัวอย่าง

อ่านต่อ
Image

พื้นฐาน 5 ข้อที่ควรรู้ ในการทำ Web Scraping

ปัจจุบันมีเว็บไซต์มากมายให้สามารถเข้าถึงข้อมูล โดยเป้าหมายและเหตุผล ก็แตกต่างกันไปตามลักษณะการนำไปใช้งาน อย่างเช่น การทำข้อมูลเสริมเพื่อการตัดสินใจ โดยการสร้าง Model Machine Learning เพื่อช่วยในการตัดสินใจ มาดูกันว่าทั้ง 5 ข้อมีอะไรบ้าง

อ่านต่อ
Image

การจัดกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค Data binning

การ binning เป็นการจัดกลุ่มที่มีจำนวนมากๆ และ มีความต่อเนื่อง อย่างเช่น Linear Regression กลุ่มข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูลที่อยู่ในช่วงเล็กๆ โดยกำหนดกลุ่มค่า bin เอาไว้เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มข้อมูลที่เราสนใจ

อ่านต่อ
Image

สรุปวิธีใช้เครื่องมือหาเทรนด์หม้อทอด

ในบทความนี้เป็นเรื่องราวที่อ่านจากหนังสือเล่มหนึ่งเป็นบทที่ผู้เขียนชื่นชอบมากที่สุด แล้วอยากนำมาสรุปใจความมาเล่าต่อแก่ผู้อ่านทุกท่านที่สนใจในเรื่องของ data ได้อ่านกัน ใครกันที่เป็นผู้ปลุกกระแส หม้อทอดไร้น้ำมันให้ตื่นขึ้น ผมเป็นตัวแทนที่จะย่อยใจความหนังสือ ของคุณ ณัฐพล ม่วงทํา ในบทนี้มาให้ได้อ่านกัน

อ่านต่อ
Image

สรุป case study ว่าด้วยเรื่องความสำคัญของ sale report

สำหรับบทความนี้เป็นการสรุปบทความที่นำ case study หนึ่งที่เล่าให้เห็นถึงความสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการทำ sale report เพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในอนาคตซึ่งผมเป็นตัวแทนที่จะย่อยใจความหนังสือของคุณ ณัฐพล ม่วงทํา ในบทนี้มาให้ได้อ่านกัน

อ่านต่อ
Image

สรุปเรื่องดูข้อมูลการซื้อสินค้าบอกได้ว่าใครตั้งครรภ์

สำหรับบทความนี้เป็นการสรุปบทความที่นำ case study หนึ่งที่น่าสนใจว่าห้างสรรพสินค้าในอเมริการู้ได้อย่างไรว่าใครตั้งครรภ์ ซึ่งผมเป็นตัวแทนที่จะย่อยใจความหนังสือของคุณ ณัฐพล ม่วงทํา ในบทนี้มาให้ได้อ่านกัน

อ่านต่อ
Image

ขุมทรัพย์ใกล้ตัว e-commerce

สำหรับบทความนี้เป็นการสรุปบทความที่นำ case study ที่เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่ใช้งานระบบ E-Commerce ชื่อดังกันอยู่ ซึ่งผมเป็นตัวแทนที่จะย่อยใจความหนังสือของคุณ ณัฐพล ม่วงทํา ในบทนี้มาให้ได้อ่านกัน

อ่านต่อ
Image

8 ทักษะที่จำเป็นงานด้าน AI Engineer

ในช่วงเวลานี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก midjourney ที่เรียกเสียงหือหาภาพวาดจากจินตนาการของ AI ที่นำภาพต่างที่ได้จาก Keyword ที่ป้อนให้มาสร้างเป็นภาพวาด ทั้งยังมีคนหัวใสนำเอาภาพที่ได้จาก AI นี้ไปประกวดจนชนะรางวัลที่ 1 มาแล้ว เนื่องจาก Artificial Intelligence หรือ AI ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา และยังคงจะแตกแขนงไปอีกโดยสังเกตได้จาก Tech Giant หรือ Tech Startup ที่พยายามพัฒนา AI Application ที่มีความสามารถใหม่ออกมา 8 ทักษะมีอะไรบ้างมาดูกันเลย

อ่านต่อ
Image

what's the point

ถ้าต้องการเข้าใจว่าสถิติหมายความว่าอะไร ก่อนอื่นควรจะต้องตั้งคำถามก่อนว่าประเด็นของปัญหาคืออะไร ก่อนที่จะเริ่มต้นศึกษาและรวบรวมข้อมูล แล้วจึงไปใช้เครื่องมือทางสถิติเพราะว่ามันจะช่วยให้เข้าใจและได้คำตอบ

อ่านต่อ
Image

Descriptive Statistics

หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดี กับเครื่องมือทางสถิติอย่างพวก ร้อนละ ค่าเฉลี่ย ค่ากลาง ค่าความแปรปรวน ต่างๆ เครื่องมือเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่อยู่ในกลุ่ม Descriptive statistic ทั้งสิ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายข้อมูลที่อยู่รูปแบบของค่าสถิติหรือตัวเลขยากๆ สรุปให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอธิบายและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน Google Sheet 101 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 01

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน Google Sheet ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน Google Sheet 102 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 01

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน Google Sheet ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน Google Sheet 103 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 01

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน Google Sheet ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน Google Sheet 104 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 01

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน Google Sheet ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน SQL INTRO สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 02

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน SQL ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน SQL 102 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 02

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน SQL ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน SQL 101 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 02

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน SQL ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน SQL 103 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 02

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน SQL ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming 101 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 03

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming 102 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 03

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming 103 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 03

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกการอ่านหนังสือ Hands On Programming with R Book สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 03

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกการใช้งาน RStudio และ R Programming ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart 101 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 04

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart 102 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 04

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart 103 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 04

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

บันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart 104 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science - sprint 04

สำหรับบทความนี้จะเป็นการบันทึกวิธีสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ Ghaph/Chart ที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ Data Science เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

อ่านต่อ
Image

สรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 101 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05

คำแนะนำจากผู้เขียน - ใครที่สนใจในเรื่องข้อมูล วิชาสถิติถือว่าเป็น foundation ของเรื่องนี้ สำหรับบทความนี้ เป็นสรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 101 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05 ขอให้เครดิตแก่ Data Rockie ผู้เปิดโลกทัศน์วิชาด้านข้อมูล โดยที่ผู้เขียนเคยเรียนแล้วไม่เข้าใจแต่ เรียนกับคอร์สนี้แล้วเข้าใจ

อ่านต่อ
Image

สรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 102 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05

คำแนะนำจากผู้เขียน - ใครที่สนใจในเรื่องข้อมูล วิชาสถิติถือว่าเป็น foundation ของเรื่องนี้ สำหรับบทความนี้ เป็นสรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 102 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05 ขอให้เครดิตแก่ Data Rockie ผู้เปิดโลกทัศน์วิชาด้านข้อมูล โดยที่ผู้เขียนเคยเรียนแล้วไม่เข้าใจแต่ เรียนกับคอร์สนี้แล้วเข้าใจ

อ่านต่อ
Image

สรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 103 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05

คำแนะนำจากผู้เขียน - ใครที่สนใจในเรื่องข้อมูล วิชาสถิติถือว่าเป็น foundation ของเรื่องนี้ สำหรับบทความนี้ เป็นสรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 103 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05 ขอให้เครดิตแก่ Data Rockie ผู้เปิดโลกทัศน์วิชาด้านข้อมูล โดยที่ผู้เขียนเคยเรียนแล้วไม่เข้าใจแต่ เรียนกับคอร์สนี้แล้วเข้าใจ

อ่านต่อ
Image

สรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 104 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05

คำแนะนำจากผู้เขียน - ใครที่สนใจในเรื่องข้อมูล วิชาสถิติถือว่าเป็น foundation ของเรื่องนี้ สำหรับบทความนี้ เป็นสรุปบันทึกการเรียนวิชา statistic 104 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - sprint 05 ขอให้เครดิตแก่ Data Rockie ผู้เปิดโลกทัศน์วิชาด้านข้อมูล โดยที่ผู้เขียนเคยเรียนแล้วไม่เข้าใจแต่ เรียนกับคอร์สนี้แล้วเข้าใจ

อ่านต่อ