เครื่องอ่านบัตร ACR39 และ CardReaderTH Application

Image placeholder


แอปพลิเคชัน ใช้งานกับเครื่องอ่านบัตรบัตรสมาร์ทการ์ด ตระกูล ACR


แอปพลิเคชันอ่านบัตรประชาชนสำหรับ Android ใช้งานบนมือถือ สามารถนำไปประยุกต์งานลงทะเบียน และ งานอื่นๆ เช่น ระบบประกันสุขภาพ และ ประกันสังคม

สำหรับโรงพยาบาล ระบบงานข้อมูลเกษตรกร Smart Farmer งานบัตรประชาชน-ระบบทะเบียนราษฏร์ของกรมการปกครอง  ระบบงานธนาคาร, ประกันชีวิต, โรงรับจำนำ, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, ธุรกิจขายตรง และหน่วยงานที่ให้บริการกับประชาชนจำนวนมาก

ระบบบัตรผ่านต่าง ๆ เช่นตั๋วการแสดงดนตรี, งานอีเวนต์, นิทรรศการ, บัตรจอดรถ ระบบบัตรสมาชิก, บัตรส่วนลด, บัตรสะสมคะแนน


การนำไปใช้งาน


ห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย

ใช้เพื่อการทำงาน, ให้บริการหรือทำธุรกรรมเพื่อเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น

ในการนำไปอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น

ห้ามนำข้อมูลภาพและข้อความที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตร

กรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำซอฟต์แวร์นี้ หรือข้อมูลที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ในทางมิชอบ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ต้องรับผิดชอบในผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางแพ่งและอาญาและอื่น ๆ โดยทางผู้พัฒนาจะไม่ร่วมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นสามารถติดต่อสั่งซื้อเครื่องอ่านบัตรได้จากผู้ขายพร้อม License การใช้งาน ตลอดชีพต่อเครื่องมือถือ 1 เครื่อง

ทดลองใช้งาน download ได้ที่ 

CardReaderTH Android Playstore

หรือติดต่อ 087-494-4031
Categories: Card Reader Tags: #kiosk , #programing , 781