Review Book : Fundamental of Deep learning in practice

Image placeholder
แวะมาทักทายกันได้ผู้เขียน โดยปกติจะศึกษาหาอ่านตามเว็บไซต์หรือดูวิดีโอฟรีตาม ความรู้ออนไลน์เป็นส่วนใหญ่
แต่หลังจากที่ได้เห็นหนังสือเล่ม ผู้เขียน เห็นเนื้อหาในหนังสืออยู่บทนึงที่น่าสนใจ และคิดว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานในอนาคตได้
จึงตัดสินใจซื้อหนังสือเล่มนี้มาแล้วลงมือทำตามขั้นตอนและคำแนะนำในหนังสือทุกขั้นตอน
หลังจากที่ได้ลงมือทำทุกบท จนจบแล้ว จึงนำมารีวิวให้เผื่อมีใครกำลังจะตัดสินใจซื้อหนังสือเล่มนี้
ผู้เขียนคิดว่า หนังสือเล่มนี้ จัดว่าเป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจในด้าน ​Machine learning, Deep learning ระดับพื้นฐาน
จากที่อ่านจบทั้งเล่ม ผู้เขียนคิดว่าสิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนี้
- สามารถเข้าใจขั้นตอนการทำ model machine learning ได้
- สามารถเข้าใจการทำ cleansing data หรือ feature engineering ได้
- สามารถเข้าใจ Neural network ในระดับพื้นฐาน และนำเทคนิคต่างๆไป train model ได้
- สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ model ได้
- สามารถเข้าใจ การ tuning performance model ด้วยเทคนิคต่างๆได้
- สามารถประเมิน model ว่าสามารถใช้งานจริงได้หรือไม่
- สามารถนำ model ไป deploy เพื่อใช้งานจริงบน production ได้
- สามารถนำ model มา re-used ใช้กับ data ใหม่ๆได้ โดยไม่ต้องมา train ใหม่ให้เสียเวลา
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงพื้นฐานสถิติวิจัย อาจจะต้องมีพื้นฐานด้วยตัวเอง
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึง regression, classification, calculus อาจจะต้องมีพื้นฐานด้วยตัวเอง
2 บรรทัดบน ก็ไม่ได้จำเป็นถึงขนาดนั้นสำหรับหนังสือเล่มนี้แค่ทำตามขั้นตอนก็น่าจะพอจับ concept ได้
เมื่อทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆก็จะเจอจุดเชื่อมโยงในเนื้อหาด้วยตัวเอง
สามารถที่จะทำตามขั้นตอนตามที่หนังสือได้อธิบายเอาไว้ โดยยึดตามหลักทฤษฏี และ พิสูจน์ว่าใช้ library ในการทำ deep learning และ machine learning ก็สามารถสร้าง AI ตาม concept ได้
แต่ในชีวิตจริงอาจจะไม่เป็นแบบนั้น เพราะบริบทของ data เปลี่ยน model ในการทำ ก็เปลี่ยนตาม
ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ คงเป็นเพียงแนวทางขั้นตอนต่างๆการทำ machine learning เท่านั้น จะต้องหาโจทย์มาทำเพิ่ม และ ศึกษาด้วยตัวเองเพิ่มเติม
ให้ 9/10
9 คะแนนเป็นคะแนนด้านการจัดวางเนื้อหา ขั้นตอนการอธิบาย และ รูปภาพผลลัพท์
1 คะแนนที่หายไปเพราะ source code บางจุดในหนังสือยังมี bug อยู่บ้าง และต้องเพิ่ม reference เพื่อให้ไปศึกษาต่อ


แวะมาทักทายกันได้
donate